UNIVERSITY RANK HOLDERS

Sl. NoName of the StudentPercentage/CGPARankYear
1B.Nagarajan86.2292011
2A.Sakkaraipandi86.16102011
3N.Sriramkumar85.80122011
4G.Vivek Kumar84.67202011
5C.Silambarasan84.37272011
6S.Saravanan83.96322011
7K.Gowtham83.51382011
8R. Vigneshwar8.61352012
9K. Rajapandian8.52452012
10D. Deivendran8.77172014
11P. Raja8.71212014
12P. Prabu8.61282014